Blended learning – het beste van 2 werelden

Niemand is ooit uitgeleerd, we leren ons leven lang door. En dat gaat vandaag de dag een stuk makkelijker dankzij online en hybride kennisuitwisseling. In deze blog nemen we je mee in de wereld van blended leerplatforms en spreken we met Herma Lennaerts, wetenschappelijk onderzoeker en projectcoördinator van Parkinsonsupport, met wie we afgelopen jaren veel hebben samenwerkt.

Leerplatforms

Er zijn uiteraard diverse mogelijkheden om scholing te organiseren. Je kunt fysiek in een zaaltje samenkomen, maar online informatie uitwisselen is net zo makkelijk. Allebei de vormen hebben voor- en nadelen. Wij zijn in elk geval ontzettend fan van leerplatforms, als vertrekpunt voor online of hybride scholing. Een plek waar je educatieve informatie deelt en interactie aangaat met deelnemers. Deelnemers kunnen toetsen afnemen en samen aan opdrachten werken. Persoonsgericht, geschikt voor lineair en non-lineair leren en eenvoudig in gebruik. Er is de afgelopen 10 jaar ontzettend veel ontwikkeld op het gebied van leerplatforms.  

Voordelen van online en hybride kennisuitwisseling

Nu veel coronamaatregelen zijn afgeschaald of zelfs geheel verdwenen, is de behoefte om fysiek bij elkaar te komen bij veel mensen groot. Dit snappen we goed. We zijn er ook van overtuigd dat fysieke bijeenkomsten blijven bestaan en soms noodzakelijk zijn. Alleen als je fysiek bij elkaar komt, kun je elkaar écht in de ogen kijken. Maar dat wil niet zeggen dat we online scholing de rug toe moeten keren. Het organiseren van online scholing brengt ook veel voordelen met zich mee. Denk aan de reisbewegingen die minder worden, de kosten die worden bespaard (geen locatiekosten of catering) en dat je minder locatieafhankelijk hoeft te opereren – online vergroot je je bereik. Het is in onze ogen juist de mix van online en fysiek leren dat echt impact maakt.

Verschillen tussen lineair en non-lineair leren

Voordat we verder gaan willen we het eerst even hebben over lineair en non-lineair leren. Bij lineair leren moet je denken aan scholing via Teams, Zoom of een lezing in een zaaltje. Je leert chronologisch, live en zonder onderbrekingen. Bij non-lineair leren, leer je op je eigen tempo, in een volgorde naar keuze, op een tijdstip dat jou goed uitkomt. Uit onderzoek is gebleken dat de mix van beide leervormen door deelnemers als heel waardevol wordt ervaren. Je neemt de kennis dan extra goed op. En dat brengt ons bij het onderwerp blended learning, een mix van online en fysiek leren.

Online kun je theoretisch kennis perfect uitwisselen, bijvoorbeeld via educatieve video’s (non-lineair leren) of via webinars met online lezingen (lineair leren). We spreken van een blended learning, als je vervolgens andere deelnemers / collega’s op een fysieke bijeenkomst ontmoet, om daar bijvoorbeeld praktijkvaardigheden te trainen of lastige/gevoelige casuïstiek te bespreken. Een eventuele eindtoets kun je tenslotte weer prima online doen. 

Voor dit soort hybride vormen van leren is een blended leerplatform een must. Je kunt leerpaden op maat aanbieden zonder dat dit al teveel extra moeite en werk vraagt, maar waarbij je wel een op maat training kunt garanderen. Graag willen we je een voorbeeld geven van zo’n blended leerplatform. Een project waar we met veel enthousiasme aan hebben gewerkt: ParkinsonSupport.nl

Case ParkinsonSupport: Blended learning in de praktijk

In 2016 is het project Parkinsonsupport gestart, een wetenschappelijk praktijkgericht onderzoek naar palliatieve zorg voor mensen met de ziekte van Parkinson en hun naasten.  Uit dit onderzoek kwam naar voren dat zorgverleners meer kennis wilde omtrent dit onderwerp. Zo is de “Blended Learning ParkinsonSupport” ontwikkeld in samenwerking metde Parkinson Vereniging, ParkinsonNet en het Radboudumc. Het project Parkinsonsupport werd financieel ondersteunt door Stichting Parkinson Nederland en ZonMw. Moos and Spike was hierin de technisch partner.

Hoe het project is verlopen bespraken we met Herma Lennaerts, projectcoördinator. (Interview door Laurien Honing-Broenland)

“Waarom hebben jullie voor een blended learning gekozen om kennis over palliatieve zorg voor mensen met de ziekte van Parkinson en hun naasten uit te wisselen?”

“We vonden het een efficiënte manier om samenwerking te bevorderen en kennis gericht te delen aan een grote groep zorgverleners die verspreidt werken over Nederland. De blended learning bestond uit 4 stappen: Eerst werd er een 0-meting afgenomen om het kennisniveau van de deelnemers bij aanvang te toetsen, vervolgens doorliepen de deelnemers een online e-learning bestaande uit 3 modules, daarna kwamen de deelnemers samen op een netwerkbijeenkomst om met collega’s uit de regio casuïstiek te bespreken. Uiteindelijk sloot de blended learning af met een online eindmeting, zodat we goed in kaart konden brengen wat de effecten van de blended learning zijn geweest. We zagen een significante verbetering, deelnemers hadden meer kennis opgedaan over palliatieve zorg voor mensen met de ziekte van Parkinson en hun naasten en waren beter in staat om samen te werken met het netwerk palliatieve zorg na het volgen van de blended learning.”

Herma vertelt dat uit de kwalitatieve evaluatie bleek dat deelnemers het als een prettige en laagdrempelige manier van bijscholing hebben ervaren. Ook werd aangegeven dat het prettig is deels in je eigen tijd te leren.  Een paar quotes van deelnemers:

“Goede inhoudelijke cursus; leerzaam, zinvol, goede casuïstiek, goede afwisseling filmpjes en vragen, voor paramedici was de e-learning heel specialistisch”

“Ik heb het als een zeer prettige manier van leren ervaren, waarbij ik de stof in mijn eigen tempo en tijd tot me kon nemen”

“Ik vond de casussen goed gekozen en video materiaal was fijn ondersteunend, niet alleen maar

beschrijvend”

Landelijk werd vol lof gesproken over deze blended learning. “De effectiviteit van de blended learning is veel belovend voor de toekomst, men ervaart dat er echt een beweging is opgestart rondom palliatieve zorg voor mensen met de ziekte van Parkinson en hun naasten.” Zo blijkt uit de eindrapportage.

Voor wie het interessant vindt, er is een eindrapport beschikbaar nu het project in 2021 is afgerond: Eindrapport Blended learning Parkinsonsupport. Als is het project ten einde, de e-learning (3 online modules) uit de blended learning is nog steeds beschikbaar voor ParkinsonNet zorgverleners.

We vragen Herma tot slot welke lessen zij heeft geleerd bij het opzetten van deze blended leeromgeving.

“Het is belangrijk dat je voldoende tijd neemt voor het ontwikkelproces. Er gaat veel meer tijd zitten in de voorbereiding in vergelijking met een fysieke scholing. Wel is het de moeite waard! Op het moment dat de online leeromgeving staat kan je makkelijker een grote groep zorgverleners benaderen..”

Hoe ziet de toekomst eruit?

Natuurlijk kunnen ook wij niet in de toekomst kijken, maar als het aan ons is online en hybride kennisuitwisseling niet meer weg te denken. Voor wie een duurzame oplossing zoekt om kennis te verspreiden is een leerplatform een must.

Ben je nieuwsgierig geworden naar de mogelijkheden van leerplatforms voor jouw organisatie? Neem contact met ons op via info@moosandspike.com en wij denken graag met je mee.