Algemene voorwaarden en privacyverklaring

de kleine lettertjes

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verbintenissen, hieronder mede begrepen doch niet beperkt tot verbintenissen tot vervaardiging van concepten en/of producties en/of aflevering of terbeschikkingstelling van audiovisuele werken, uit de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard. Zij zijn tevens van toepassing op alle verbintenissen die voortvloeien uit nadien tussen partijen gesloten overeenkomsten, andere handelingen of pre-contractuele rechtsbetrekkingen. Zij zijn voorts van toepassing op alle verbintenissen die voortvloeien uit handelingen, verricht in verband met dergelijke overeenkomsten, handelingen of pre-contractuele rechtsbetrekkingen.

Als je vragen hebt of wilt weten wat wij precies van jou bijhouden, neem dan contact op via info@moosandspike.com. De Algemene voorwaarden en privacyverklaring staan in onderstaand document beschreven. Dit document is ook van toepassing op onze handelsnaam bijeenkomst.online.

Bekijk hier onze Algemene voorwaarden en privacyverklaring